Phân Hữu Cơ Vi Sinh Humic Acid Powder

phân humic 95%

bón vào đất có tác dụng kích thích sự phát triển của hệ rễ để hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn

Nguồn Phân Hữu Cơ Humic Acid Powder – Sài Gòn Hoa

Advertisements