Tên sản phẩm: Bút đo độ dẫn điện (EC) Tên thường gọi: Bút đo độ dẫn điện (EC), bút đo nhiệt độ trong đất, máy đo dinh dưỡng đất Model: Hi98331 Hãng sản xuất: Hanna – Rumani

Nguồn Bút Đo Độ Dẫn Điện Trong Đất Hi98331 – Sài Gòn Hoa

Advertisements