Cải tạo đất trồng là việc rất cần được lưu ý. Chúng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, sức sống của cây trồng. Có nhiều cách cải tạo đất trồng khác nhau.

Nguồn Cách cải tạo cho đất trồng có nhiều dinh dưỡng – Sài Gòn Hoa

Advertisements