Tên sản phẩm: Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Syngenta Ridomil Gold 68 WG

Hãng sản xuất: Syngenta

Quy cách đóng gói: 100g Thành phần: Metalaxyl M 40g/L + Mancozeb 640g/L

Dạng thuốc: Dạng cốm (WG)

Giá: 59.000 đ /gói

Cơ chế tác động: Ridomil Gold 68 WG tác động tiêu diệt tế bào nấm bệnh bằng 2 cơ chế độc đáo: – Ức chế hoạt động của  Enzyme xúc tác tạo ra năng lượng ATP. – Ngăn cản sự tổng hợp RNA trong tế bào nấm bệnh.

Source: Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Syngenta Ridomil Gold 68 WG – Sài Gòn Hoa

Advertisements