Tên sản phẩm: Bút đo độ mặn Horiba Sait 11 Model: Salt 11

Hãng sản xuất: Horiba – Nhật

Giá: 2.499k

Công dụng: Bút đo độ mặn Horiba Salt 11 dùng để đo độ mặn các mẫu rắn, lỏng, bán rắn, bột, giấy… được ứng dụng trong nông nghiệp, nuôi tôm, quản lý chất lượng thực phẩm, quản lý sức khỏe…

Source: Bút đo độ mặn Horiba Salt 11 – Sài Gòn Hoa

Advertisements