Tên thường gọi: Đất sạch trồng rau, đất sạch, đất Tribat

Giá: 60k/ bao 50dm khối

Công dụng: Đất sạch được sử dụng trồng các loại rau thường dùng và đặc biệt rất phù hợp để trồng các loại rau mầm vì yêu cầu của chúng cao về môi trường sống an toàn. Ngoài ra, một số nơi đất trồng bạc màu thì có thể dùng đất sạch để cải tạo đất hoặc ứng dụng trong việc nuôi trùn và sản xuất phân trùn đem lại hiệu quả cao.

Source: Đất Sạch Trồng Rau – Sài Gòn Hoa

Advertisements