Tên sản phẩm: Bộ Kit kiểm tra nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (Nhóm Photphat và Cacbamat)

GIÁ: 748K/ hộp

Kí hiệu: VPR 10

Hãng sản xuất: Viện kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ – Bộ Công an

Công dụng: Bộ kit kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ sâu trong rau quả dùng để kiểm tra nhanh thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ và Carbamate trong rau, hoa quả. Bộ Kit VPR 10 gồm test sử dụng cho 10 lần thử.

Source: Bộ Kit Kiểm Tra Nhanh Dư Lượng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật – Sài Gòn Hoa